مجله رویای کره ای

مجله رویای کره ای

آخرین اخبار و مقالات

افزایش زائرین خارجی مشهد

افزایش زائرین خارجی مشهد

امسال هم شاهد افزایش نرخ مسافرین خارجی مشهد بودیم و این بار با خطوط ریلی، تعداد مسافران و زائران ریلی خارجی مشهد مقدس در مقایسه با سال گذشته 11 درصد...

25 تیر 1397