ترجمه اختصاصی - سریال کره ای کی دو (The K2)1 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای مهتاب نقاشی شده (Moonlight Drawn by Clouds)2 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای حسادت آشکار (jealousy Incarnate)3 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای دوران جوانی (Age of Youth)4 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای عشق بی پروا (Uncontrollably Fond)5 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای دوباره اوه هه یونگ (Another Miss Oh 2016)6 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای عاشقان خوش شانس (Lucky Romance 2016)7 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای دوباره آیینه جادوگر (Mirror of the Witch 2016)8ترجمه اختصاصی - سریال کره ای هیولا (Monster 2016)9 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای خدانگهدار آقای بلک (GoodBye Mr.Black 2016)10 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای قرارداد ازدواج (Marriage Contract)11 ترجمه اختصاصی - سریال کره ای نسل خورشید (Descendant of the Sun)12