خدمت ناکرونایی؛ سرباز پرستارانی که خدمت غیر درمانی می نمایند ، تسهیلات سربازان خط مقدم کرونا چه می گردد؟

به گزارش مجله رویای کره ای، یک ماهی می گردد ویروس منحوسی که covid-19 خطابش می نمایند یقه کشور را سفت و محکم چسبیده و منصف باشیم زورش هم کم نیست و خوب توانسته خودش را به رخ نه فقط ایران که تمام دنیا حتی کشور های مدعی قدرت و کیفیت خدمات بکشد.

خدمت ناکرونایی؛ سرباز پرستارانی که خدمت غیر درمانی می نمایند ، تسهیلات سربازان خط مقدم کرونا چه می گردد؟

گروه اجتماعی مجله رویای کره ای-سیده زهرا حسینی؛ یک ماهی می گردد ویروس منحوس که covid-19 خطابش می نمایند یقه کشور را سفت و محکم چسبیده و منصف باشیم زورش هم کم نیست و خوب توانسته خودش را به رخ نه فقط ایران که تمام دنیا حتی کشور های مدعی قدرت و کیفیت خدمات بکشد.

کرونا حالا یک ماه است مهمان ناخوانده سفره های ما شده، البته نهایت زحمتی که برای ما ساخته این است که باید در خانه بمانیم و قدری اصل های خود مراقبتی را رعایت کنیم، اما زحمتی که برای بعضی از اقشار جامعه ساخته صرفا به رعایت اصول خود مراقبتی و ماسک و مایع ضدعفونی نماینده ختم نمی گردد مانند پزشکان پرستاران و البته در قشری کمی سخت گیرانه تر سربازان و پزشکان سرباز.

گزارش های مجله رویای کره ای از شرایط سربازان، نشان می دهد سه گروه از پزشکان و پرستاران سرباز، مشغول مبارزه با ویروس کرونا هستند؛ اول مشمولان سربازی با وجود اینکه دوره 21 ماهه خدمت خود را گذرانده اند، اما با شیوع ویروس کرونا در کشور، موظف به ادامه خدمت خود، تحت دوره ضرورت هستند و دوم مشمولان اسفندماه که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و مقابله با این ویروس، دوره آموزشی کوتاهی را گذراندند و وارد مراکز درمانی شدند و سوم مشمولان اردیبهشت ماه که با دستور سازمان از ششم اردیبهشت خدمت خود را بدون گذراندن دوره آموزشی شروع کردند.

بر حسب قانون زمانی که کشور در شرایط حساس واقع شده است و سیستم نظامی کشور، اعلام ضرورت و احتیاط می نماید، افرادی که مشغول به خدمت هستند حتی اگر دوره خدمت شان به خاتمه رسیده باشد، موظف به ادامه حضور و خدمت در این دوره ضرورت هستند و به نوعی تا خاتمه شرایط حساس و یا کم شدن حساسیت، ترخیص نمی شوند. البته چند نکته در خصوص دوره ضرورت مورد توجه است.

خدمت بر اساس تخصص، اعزام به بیمارستان ها و مراکز درمانی

اول؛ اگر عدم ترخیص این دو گروه از پزشکان و پرستاران سرباز به جهت کمبود نیرو و تامین نیروی انسانی مورد احتیاج است و این دو گروه جهت تامین نیروی انسانی باید تا خاتمه دوره ضرورت مشغول به خدمت سربازی بمانند پس قطعا باید بر اساس تخصص خود یعنی پزشکی و پرستاری مشغول خدمت شوند، اما آنچه که در بعضی از پادگان ها و محل های خدمت سربازان رسته بهداشت و درمان گزارش شده حاکیست که این سربازان خدمتی غیر مرتبط با تخصص خود انجام می دهند و اصلا بر اساس تخصص، مشغول به خدمت نیستند. با این حساب بهتر نیست حالا که دوره ضرورت اعلام شده. در شرایط فعلی کشور، سربازان رسته بهداشت و درمان صرفا در حیطه تخصص و کار خود، خدمت نمایند؟

البته باید گفت که در طول یک ماه گذشته کادر درمانی کشور در صحنه مبارزه با ویروس کرونا بشدت خسته شده و احتیاجمند نیرو و همراه تازه نفس هستند با این تفسیر بهتر نیست سیستم نظامی کشور، سربازانی که کاری غیر مرتبط با تخصص خود انجام می دهند را با توجه به خستگی نیروی پزشکی و پرستاری کشور، برای ادامه خدمت در دوره ضرورت و همچنین جهت یاری به نظام درمانی، به مراکز درمانی و بیمارستان های کشور اعزام کند؟

تسهیلات سربازان خط مقدم کرونا چه می گردد؟

دوم؛ سوالی در خصوص این دو گروه از سربازان مطرح است که آیا تسهیلات لازم به جهت خدمت در دوره حساس کشور، به آن ها تعلق می گیرد یا خیر؟ اسفندماه سال گذشته پروانه مافی در صفحه توییتر خود، تسهیلاتی برای پزشکان و پرستارانی که هنوز دوره خدمت خود را نگذرانده بودند، نوشت: به ستاد کل نیرو های مسلح پیشنهاد می کنم برای پزشکان، پرستاران و دانشجویان پزشکی و پرستاری که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستند و هنوز به خدمت سربازی نرفتند؛ معادل 1/5 برابر مدت خدمت کسری لحاظ نمایند. همچنین مدت زمان خدمت سایر پزشکان و پرستاران هم معادل ایثارگری لحاظ گردد.

همچنین آنکه حقوق سرباز در دوران احتیاط و ضرورت باید با حقوق کادر، برابر باشد. آیا حقوق پرداختی به مشمولانی که دوره خدمت آن ها خاتمه یافته و مشمولان اسفندماه برابر با نیروی کادر نظامی پرداخت شده؟

نکته مورد بحث اینجاست که آیا بهتر نیست در خصوص سربازانی که در موقعیت فعلی کشور، چه بیش از حد دوره 21 ماهه خود و چه بر اساس دوره، مشغول به خدمت برای مقابله با ویروس کرونا هستند، تسهیلاتی در نظر گرفته گردد؟ و همین طور پرداخت حقوق آنان برابر با حقوق کادر نظامی باشد؟

البته این پیشنهاد هم می تواند مورد توجه مسئولین قرار بگیرد که با توجه به تمام شدن دوره خدمت مشمولین گروه اول و ادامه خدمت آنان بر حسب ضرورت، بهتر است با این گروه تا خاتمه دوره ضرورت، قراردادی کاری منعقد گردد و آن ها نیز از تسهیلاتی بیشتر از تسهیلات صرفا یک سرباز بهره مند شوند.

حفظ نیروی درمانی تازه نفس، چرا نیروی بیش از اندازه اعزام می گردد؟

سوم؛ طبق دستور سازمان نظام وظیفه عمومی، کلیه مشمولان فارغ التحصیل گروه پزشکی و پیراپزشکی که در مهلت معرفی یکساله قرار دارند باید تا خاتمه فروردین ماه امسال برای اعزام به خدمت اقدام نمایند تا با توجه به شرایط فعلی کشور در اول اردیبهشت ماه بدون سپری کردن دوره آموزش، در بدو خدمت در مراکز درمانی بکارگیری شوند.

تا به امروز سه گروه از مشمولان در حال حاضر در کشور مشغول به خدمت هستند، مشمولینی که دوره خدمت آن ها به خاتمه رسیده، اما به ضرورت به خدمت خود ادامه می دهند و ترخیص نمی شوند، مشمولین اسفندماه که باذراندن دوره کوتاهی آموزشی جهت خدمت وارد کارد درمانی شدند و در نهایت مشمولین اردیبهشت ماه که آن ها نیز با توجه به شرایط کشور بدون گذراندن دوره آموزشی بلافاصله مشغول به خدمت شدند.

سوال اینجاست که با توجه به این تعداد از مشمولین در حال خدمت، دلیل اعلام فراخوان جدید چیست؟ آن هم در شرایطی که بعضی از سربازان می گویند که با وجود شرایط حساس درمان کشور، اما به کار و خدمتی غیر مرتبط با تخصص پزشکی و پرستاری مشغول هستند.

به نظر می رسد در شرایطی که سه گروه از مشمولان مشغول به خدمت هستند و البته در مواردی مشغول به خدمتی غیر مرتبط با تخصص خود، قطعا اعزام جدید پزشکان و پرستاران لزومی ندارد.

از طرفی طبق گفته پزشکان و کارشناسان حوزه درمان، زمان قطعی کنترل ویروس کرونا در کشور قابل پیش بینی نیست و قطعا باید نیروی لازم و تازه نفس تا خاتمه زنجیره انتقال و تا کشف آخرین مورد ابتلا به این ویروس در بخش درمانی کشور حاضر باشد. همینطور آنکه به نظر می رسد با توجه به فعال شدن مجدد ادارات و رفت و آمد مردم در سطح شهر از بیستم فروردین ماه، نمودار مبتلایان به این بیماری روندی صعودی خواهد داشت. با توجه به این دو نکته بکارگیری تمام مشمولان در این دوره نه تنها لزومی ندارد که منجر به خستگی همه نیرو های انسانی لازم برای مقابله شیوع ویروس کرونا و کمبود نیروی انسانی جدید می گردد.

البته باید به این نکته توجه داشت که اعزام غیر ضروری نیروی انسانی و مشغول شدن آن ها بیش از حد لازم بخش درمانی و همچنین مواجهات و حضور غیر ضروری آنان علاوه بر خستگی، منجر به افزایش احتمال ابتلای این افراد به ویروس کرونا می گردد و سلامت این افراد برای حضور در صحنه مبارزه با ویروس کرونا در ادامه اینزنجیره انتقال بسار مهم و لازم است.

با این حساب و با توجه به اینکه در حال حاضر سه گروه از مشمولان مشغول به خدمت هستند می توان دو نوع برخورد با این اقدام داشت.

ابتدا آنکه این سه گروه در موقعیت مناسب و طبق تخصص خود، مشغول به فعالیت در مراکز درمانی و بیمارستان ها شوند و پس از گذراندن دوره هر یک از گروه های مشغول به خدمت، فراخوان جدیدی جهت اعزام مشمولان پزشکی و پرستاری داده گردد تا هم منابع انسانی بقدر کافی و لازم مشغول خدمت باشند و هم آنکه برای ماه های آینده در مقابله با این ویروس نیز نیروی انسانی جدیدی نیز جهت یاری و همراهی کادر درمانی وجود داشته باشد؛ و دوم آنکه سیستم نظامی کشور فارغ التحصیلان علوم پزشکی را به استخدام پاره وقت خود دراورد تا هم نیروی انسانی لازم خود را برای مقابله با ویروس کرونا تامین کند و هم آنکه سربازانی که خارج از دوره خود و به ضرورت مشغول خدمت هستند از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.

لازم به ذکر است علی رغم پیگیری های مجله رویای کره ای، هیچ کدام از عزیزان نظامی و انتظامی درباره این مساله جوابگوی ما نبوده اند و از همین جا اعلام می کنیم مجله رویای کره ای اماده است هرگونه نظر و پاسخی را در این خصوص منتشر کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 10 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: koreandream.ir شناسه مطلب: 970

به "خدمت ناکرونایی؛ سرباز پرستارانی که خدمت غیر درمانی می نمایند ، تسهیلات سربازان خط مقدم کرونا چه می گردد؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خدمت ناکرونایی؛ سرباز پرستارانی که خدمت غیر درمانی می نمایند ، تسهیلات سربازان خط مقدم کرونا چه می گردد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید