تاثیر ات خرده فرهنگ ها جوامع میهمان و میزبان در حوزه گردشگر

به گزارش مجله رویای کره ای، گر چه توریست در ابتدا یک فعالیت فرد به منظور تفریح و گذر ان اوقات فراغت برای کسب آسایش و آسودگی خیال بوده اما امروزه به سبب اثر ات فرهنگی گسترده آن در میان جوامع به عنوان یک راه ارتباطی موثر مورد توجه قرار گرفته است، بنا بر این می توان گفت توریست یک پدیده اجتماعی است.

تاثیر ات خرده فرهنگ ها جوامع میهمان و میزبان در حوزه گردشگر

در این میان حتی می توان جهانگردی را پیش از آن که یک صنعت و فعالیت اقتصاد به حساب آورد، پدیده ای فرهنگی دانست که نقش مهمی در ایجاد اشتغال، در آمد زایی، رونق اقتصاد ی، امکان توسعه پایدار و تغییر نگرش فرهنگی دارد. بر این اساس تاثیر ات متقابل اقتصاد ی، زیست محیطی و به ویژه اجتماعی فرهنگی این مقوله بر جامعه میز بان و میهمان اجتناب نا پذیر است.

حس کنجکاو انسان توانسته او را به منظور کشف و شناخت حقیقت به سفر وا دارد. جاذبه ها تاریخی و فرهنگی که موجب شناخت فرهنگ و درک تاریخ و پیشینه مردمان یک سر زمین از طرف جهانگرد ان می شود عامل مهمی برای جذب جهانگرد به شمار می آید.

در حال حاضر صنعت جهانگرد پدیده ها یی از قبیل سرمایه گذار فعالیت ها تولید ی، توزیع و مصرف را شامل می شود که به عنوان فعالیتی انسانی و اجتماعی از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور ها بر خور دار بوده و نقش اثر گذار در ارتقا ساختار اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی در میان کشور ها در حال توسعه ایفا می کند و به عنوان عامل ارزشمند برای تعامل و تحول روابط موجب باز ساز جامعه می شود. جهانگرد با پویا کردن اقتصاد ها خرد محلی موجب جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، افزایش کسب و کار و بهبود زیر ساخت ها لازم می شود. از مهم تر ین جوامع هدف در حوزه جهانگرد ساکنان مقاصد و اماکن جهانگرد پذیر هستند که تاثیر ات مستقیم و غیر مستقیم این صنعت بر آن ها قابل مشاهده است که نتایج آن در توسعه و پیشرفت این گونه جوامع نیز اثر گذار هستند.

میزان فهم و بر داشت یک جهانگرد فرهنگی با ابعاد ماد ی، غیر ماد ی، تاثیر ات محیطی، حواس پنج گانه و روابط اجتماعی مرتبط بوده و ارتباط تنگا تنگی با آن دارد. جهانگرد از عوامل تاثیر گذار بر سبک زندگی، فرهنگ، پوشش، عقاید، اقتصاد و بینش سیاسی است و به نوعی موجب توسعه یافتگی در جوامع بومی و محلی می شود.

صادرات نامر ئی نامی است که اقتصاد دانان بر صنعت جهانگرد گذاشته و آن را رکن اصلی توسعه پایدار می دانند. در سال ها اخیر شاهد رشد روز افزون جهانگرد فرهنگی به عنوان جهانگرد نوین بوده ایم که توجه سیاست گذار ان و محققان را به خود جلب کرده است. در واقع جهانگرد پاسخ به نیاز ذاتی انسان برای کشف اسرار زندگی گذشتگان، آشنایی با فرهنگ سایر ملل، ایجاد تغییر و تنوع در سبک زندگی معمولی جوامع امروز است که زندگی ماشینی جزء مشترک و جدایی نا پذیر سر نوشت انسان ها امروز است.

جهانگرد ظرفیت، فرصت و ابزار مهمی برای توسعه و حفاظت از محیط زیست در سطح کلان و یکی از راه ها شناخت یک سر زمین و هویت فرهنگی و تاریخی آن است. رابطه ای دو طرفه بین فرهنگ و جهانگرد به وجود آمده به گونه ای که فرهنگ منبعی ارزشمند برای توسعه جهانگرد و متعاقب آن جهانگرد نیز سهم مهمی در توسعه فرهنگی جوامع داشته و در مدت زمان طولانی موجب بروز تغییر و تحولات فرهنگی و شکل گیر فرآیند اجتماعی مشخصی می شود.

مداومت و استمرار در مراود ات جهانگرد بین جوامع موجب بروز تحولات فرهنگی در قالب تعامل فرهنگی میان جهانگرد و افراد جامعه میزبان شده و در این حین ارتباطات فرهنگی ایجاد می شود. تاثیر ات فرهنگی و اجتماعی آن ها از اهمیت ویژه ای برخور دار است که زمینه ساز تولید و ایجاد اشکال جدید فرهنگی می شود. تغییر سبک زندگی، حفظ میراث فرهنگی، توسعه جهانگرد فرهنگی، تولید و عرضه صنایع دستی از اثرات مثبت و ترک باور ها فرهنگی، از دست دادن اصالت، تغییر سبک معماری و تغییر آداب و رسوم را می توان از جمله اثر ات منفی موثر بر جامعه میز بان بر شمرد.

علاوه بر آن گرایش مردم به پیدا کردن آسان تر ین و موثر تر ین راه برای مصاحبه فرهنگ ها موجب شده تا نقش جهانگرد در تعاملات روزانه حیاتی تر شده و ضمن برقرار پیوند ها عاطفی و انسانی با یکدیگر با زاویه دید جدید به سایر فرهنگ ها نگاه کرده و الگوی روابط تمدن ها را متعادل کرد و بر قرار صلح و دوستی هر چه بیشتر در میان ملل را رقم زند. هر جهانگرد نماینده یک فرهنگ است که حامل و موجب انتقال یک یا چند رفتار، سنت و اعتقاد است و تصویر سازنده از یک جامعه را در جامعه مقصد به نمایش می گذارد.

همچنین ورود جهانگرد ان به منطقه مقصد موجب ارتقا فرهنگی، افزایش ارتباطات اجتماعی مردم بومی، بالا رفتن سطح سواد و امکانات، ایجاد مراکز بهداشتی -درمانی، افزایش مراکز اقامتی -پذیرایی، افزایش مشارکت زنان در جوامع سنتی می شود که در واقع یکی از شیوه ها حفظ و تقویت میراث گذشتگان است.

جهانگرد مستقیما بر شیوه زندگی و افکار مردم بومی و ساکن در مناطق تفریحی و مقاصد جهانگرد تاثیر گذار است. در تعریف فرهنگ پذیر می توان گفت زمانی که دو فرهنگ برای مدتی در ارتباط نزدیک با یکدیگر باشند در اثر هم گرایی شبیه هم می شوند و اگر فرهنگی نیرو مند تر از فرهنگ دیگر باشد شاهد غلبه فرهنگ قو بر فرهنگ ضعیف تر خواهیم بود.

امروزه جهانگرد در میان کشور ها مختلف یکی از راه ها اعتلای فرهنگ، ایجاد تفاهم بین المللی و دستیابی به در آمد ها اقتصاد کلان است. با وجود نو پا بودن این صنعت تا کنون تاثیر ات عمیقی بر ابعاد گو نا گون اجتماعی، سیاسی و ... داشته است.

وجود آثار باستانی و کهن در هر کشور معرف فرهنگ خاص همان کشور و حاو ارزش ها یی در خور توجه و گویای خصوصیات منحصر به فرد آن مرز و بوم است. این آثار دارا ارزش ها معنوی و ماد بسیار برای اقوام و جاذبه ای برای جذب جهانگرد است.

ارتباط میان فرهنگ و جهانگرد تنها به انواع فرهنگ و تنوع آثار باستانی محدود نمی شود بلکه در سطح گسترده و کلان هم اثر گذار است و نقش اثر گذار در توسعه یافتگی فرهنگی جوامع ایفا می کند.

جهانگرد اصلی تر ین و بزرگ تر ین راه انتقال شیوه ها سنتی زندگی و رفتار اجتماعی ملتی به ملت دیگر است. آمیختگی فرهنگی منجر به همبستگی ها قومیتی جوامع میهمان و میز بان می شود. شناخت وجه اشتراک میان اقوام و ملل گو نا گون حتی با وجود بعد مسافت و اعتقاد در ابعاد مختلف اثر گذار است.

در ایران به عنوان یکی از کشور ها دارا جاذبه ها تاریخی، طبیعی، فرهنگی و باستان شناختی، جذب جهانگرد ان داخلی و خارجی موجب توسعه اقتصادی شده است. ایران یکی از غنی ترین تمدن ها در تاریخ را دارد که ویترین تماشایی برای جهانگرد ان به حساب می آید. همین امر موجب شده تا یکی از 10 کشور جهان در زمینه جاذبه ها طبیعی و تنوع گونه ها گیاهی و جانور و همچنین یکی از 3 کشور جهان از نظر تنوع صنایع دستی و هنر ها سنتی باشد.

اما با این وجود به دلیل عدم رشد همسان زیر ساخت ها اولیه در مقایسه با سایر ملل در جایگاهی نه چندان مناسب در صنعت جهانگرد قرار گرفته است که این امر لزوم رسیدگی و رفع موانع در جهت پیشرفت این صنعت پیشرو و فر اگیر را دارد. این در حالی است که توسعه صنعت جهانگرد در کشور علاوه بر تولید، در آمد پایدار، ایجاد اشتغال، تقویت و گسترش مشارکت ها مردمی، موجب حفظ و احیای منابع طبیعی و آثار باستانی می شود.

منبع: گردشبان
انتشار: 21 اسفند 1399 بروزرسانی: 21 اسفند 1399 گردآورنده: koreandream.ir شناسه مطلب: 1506

به "تاثیر ات خرده فرهنگ ها جوامع میهمان و میزبان در حوزه گردشگر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاثیر ات خرده فرهنگ ها جوامع میهمان و میزبان در حوزه گردشگر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید